About us

Taiteilijoista:

Arlene Tucker on taiwanilaisamerikkalainen taiteilija, taidekasvattaja ja pelisuunnittelija. Hän tuo taiteessaan  pelin ja leikin elementtejä osaksi elämäämme.  Tucker on kiinnostunut käännös teorioista, eläimistä ja luonnosta, joista löytää yhä uusia kontaktin luomisen tapoja ja tietoa siitä, kuinka luomme merkityksiä meitä ympäröivässä maailmassa. Tucker on asunut Suomessa vuodesta 2011 ja asuu nyt Helsingissä.

Emma Fält on Iisalmelaislähtöinen  taiteilija,  joka työskentelee piirtämisen, installaatio- ja esitystaiteen parissa. Hänelle piirtäminen on kuuntelun, tunnustelun ja luopumisen tapahtuma, jonka kautta maailmaa avautuu yhä uusilla, runollisilla tavoilla. Hän työskentelee monitaiteisesti ja antaa piirroksensa vaikuttua liikkeestä, äänestä ja vaihtuvista ympäristöistä.

Fält ja Tucker ovat tavanneet vuonna 2014 Virossa.  Yhteistyön  käynnisti  kiinnostus piirtämiseen, sekä leikkiin ja käännösteorioihin osana taiteen tekemistä. Salaisuus on tekijöiden ensimmäinen yhteinen pitkäkestoinen esitys, jota on ryhdytty työstämään vuonna 2015. Teemaan he tarttuivat, sillä se vaikuttaa yhdistävän kaikkia ikään, sukupuoleen tai taustaan katsomatta ja luo arvokkaan mahdollisuuden sukeltaa omaan ja toisen tuntemattomaan.

+++

Arlene Tucker is a Taiwanese and American installation artist, educator, and toy and game designer interested in adding play elements to daily life through her art. Inspired by translation studies, animals and nature, she finds ways to connect and make meaning in our shared environments. She has been living in Helsinki, Finland since 2011.

Emma Fält is a Finnish artist from Iisalmi. She works in the fields of drawing, installation and performance art. Fält finds drawing to be an act of listening, sensing and letting go. And through these acts, the world opens up in a poetic and a surprising way. Her projects are based on how drawing is affected by movement, sounds and different environments. Fält lives and works in Kuopio.

Fält and Tucker met in 2014 in Estonia. The cooperation was sparked by their interest in drawing, play and translation theory, as part of the art making process. Secrets: translating the hidden is the first joint long-term performance, which have been taken in 2015 to work on the theme they took, because it affects the linking of all age, gender or background and create a delicious opportunity to plunge into their own and the other unknown.

+++

salattua@gmail.com

https://www.facebook.com/salaista/