Mitä – What?

DSC00243
   Revealing journeys – drawings as an act of letting go. Secret workshops 2016

Salaisuus on jotakin piilotettua, jotakin josta ei saa kertoa. Sanaan liitetään häpeää, pelkoja ja outoutta, mutta myös herkkyyttä ja rakkautta. Onko piilotettu maailma jotain sellaista, jonka haluaisimme paljastaa tai joka paljastuu kuin itsestään? Kuinka tehdä esitys asioista joista ei saa kertoa?

Salaista on esitys, jossa taiteilijat lähestyvät sitä, mistä ei voi puhua.  Teos perustuu kirjeenvaihtoon, sekä sarjaan monitaiteisia työpajoja, joissa on tarkasteltu peittämisen ja paljastamisen teemoja. Piirroksen, äänen ja liikkeen kautta rakentuva kokemus kutsuu pinnan alaiseen maailmaan.

Tulevaa:

Lisää projektista:

  1. Taustaa
  2. Kirjeenvaihto ja salaisuuksien arkisto
  3. Työpajat 2016
  4. Esitys 2016
  5. Tulevaa: Mikä on hyvää?

dsc01113
Revealing journeys – writing to let it go. Secret workshops 2016

Secret is something hidden something one cannot tell about. The word itself is often associated with shame, fears and oddity, but also love and vulnerability. Is hidden world something we would like to reveal? Is it revealing itself without trying? How to make a performance about something we cannot say?

In Secrets, one can approach understanding of what they have not said. This experience is based on a letter exchange and a series of multi-sensory workshops. The workshop participants explore the acts of hiding and revealing. Built upon drawings, sound and movement, we invite you to a world of secrets.

 

READ MORE SOON!

More about the project:

  1. Background
  2. Letters and secret files
  3. Workshops 2016
  4. Performance 2016
  5. In the future: What is Good?